16+
Оценка фактического воздействия (экспертиза)
/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya-proektov-pravovykh-aktov/П-1473 от 18.12.18г. План 1пол.2019.pdf